Sværd

[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

Knægt af Sværd Dronning af Sværd Konge af Sværd
Bonde af Sværd Es af Sværd  To Sværd
Tre Sværd Fire Sværd Fem Sværd
Seks Sværd Syv Sværd Otte Sværd
Ni Sværd Ti Sværd  

Sværdene forbindes med intellektet og tankeprocesser. Hvis de forskellige farver forbindes med sociale lag, associeres sværdene med adelen. Og hvis vi benytter kong Arthurs hellige relikvier som kategorier, kan sværdene måske forbindes med Det Gamle Testamente som Kong Davids åndelige sværd. Farven kan også henføres til den keltiske myte om Nuadas sværs, gudernes konge, hvis sværd var så kraftfuldt, at ingen fjende nogen sinde kunne håbe på at undslippe det, hvis det først blev draget af skeden. Luft er sværdenes element - livets åndedræt - og lufttegnene i astrologien kan associeres med tankefunktion i den jungianske psykologi. Selv om sværdene traditionelt forbindes med besværligheder og sorger, kan de også tolkes som muligheder for omtanke og forståelse.

Sværdene står for det maskuline, aggressioner og magt. Når sværdene lyner er der bevægelse, kamp og stress i luften. Men det er også farven for intelligens og intellektualitet.

Sværd

Sværdenes element er luften. Sværdene forbindes med intellektet og tankeprocesserne. Tanken føres hen på kong Arthurs hellige sværd og andre sværd kendt fra mytologien. Sværdene forbindes med besværligheder og sorger, men kan også tolkes som muligheder for omtanke og forståelse. Sværd er tveæggede og kan skære i flere retninger.

Når vi trækker sværdene giver de svar angående det ubevidste, vores tanker og deres opfyldelse, mangesidighed, idealistiske forhold, bevægelse i sindet og holdningsændringer. Sværdene symboliserer menneskets evne til at formulere ideer og tænke logisk og begrebsmæssigt.

Når vi trækker et af Hofkortene betyder det, at du kan møde en person med disse egenskaber eller, at du selv har brug for at udvikle dem.

 


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

Knægt af sværd.   Ridder af sværdene

Sværdenes Ridder - Kreativ tankegang
En ridder sidder på en hvid hest der er i fuld galop. Ridderen har rustning på og en rød kappe, i højre hånd holder han sværdet løftet til kamp.

Ophidselse, ambitioner og omvæltning.

Ridderen af sværdene kommer i et oplæg som henviser til forandringer i spørgerens liv. Han kan repræsentere en faktisk perosn, som har luftens kvaliteter - snakkesalig, aktiv med en skarp hjerne og nerver af stål - og så ændrer spørgerens liv, eller han kan reflektere at disse egenskaber nu udvikler sig i spørgeren selv, måske gennem studier eller arbejde.

Ophidselse, ambition og omvæltninger
Ridderen søger viden og intellektuelle udfordringer. Han kaster sig ud i kampen for at opnå det. Selv om verden omkring ham er kaotisk, bevarer han overblik, mod og nerver af stål. Intet kan slå ham ud. Han er hurtigt tænkende, impulsiv, intelligent og snakkesalig.

Det du i øjeblikket studerer griber dig og du ønsker at få en dybere indsigt i området. Du søger viden vidt og bredt og kæmper gerne for at få den.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Sværdenes Knægt er den fødte kriger og synes først at leve når kampen raser omkring ham. Han går aldrig på kompromis, hellere kæmpe tappert til sidste blodsdråbe end at overgive sig.

+  Tapperhed ,målrettethed, kamp, prøvelser forude.

-


[Bægre][Mønter] [ Stokke]  [ Hofkort]

 Dronning af sværd.  

Sværdenes Dronning - Dyb tankegang
Dronningen sidder med siden til på en trone. På tronen ses tre sommer-fugle, to halvmåner og en engel. Dronningen er iført en hvid kjortel, en blå kappe med skyer, hun har krone på hovedet, i højre hånd holder hun et sværd lodret og venstre hånd rækker ud. Bag hende ses hvide skyer og et savannelignende landskab.

Styrke, beslutsomhed, mod i forbindelse med modgang

Dronning af sværdene henviser til en der ved, hvad det vil sige at være alene og se besværlighederne i øjnene. Spørgeren skal måske lære selv at kunne bære sine problemer uden at beklage sig og i stedet hente styrke fra sin egen visdom og erfaring. Bekymringer bør mødes med tålmodighed og mod, indtil omstændighederne bliver bedre.

Styrke, beslutsomhed, mod i forbindelse med modgang
Sværdenes dronning har kæmpet for at nå dertil, hvor hun er nu. Hun ved, hvad modgang er og hun har lært af sine erfaringer. Hun ved hvad det vil sige at være alene og kæmpe alene for en sag.

Findes der nogle situationer, hvor du ikke tager kampen op og i stedet lader andre kæmpe for dig. Det er på tide at bruge den visdom og erfaring du har samlet sammen. Vær den ansvarlige og retfærdige dronning i dit eget liv.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Sværdenes Dronning er en moderne karrierekvinde. Hun kender sit eget værd og ved hvad hun vil og hvem hun vil omgås. Hun er måske single, men så er det fordi det passer ind i hendes liv. Hun har det kølige overblik og sans for detaljerne.

--------------------

+   Intelligens - selvtillid - yndefuldhed - kølig observation - enkestand - detailsans.

-      Ondskab skabagtighed - upålidelige - snæversynede - hovmodige - sladder


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Konge af sværd.  

Sværdenes Konge - Drømmende tankegang
En streng konge i blå kjortel og med krone på hovedet og sværdet hævet i højre hånde sidder på en trone. På tronen bag ham kan man se en nøgen dansende kvinde, tre sommerfugle og to halvmåner. Tronen står i et savannelignende område.

Strenghed og heftighed i kombination med retfærdighed og medfølelse

konge af sværdene kan enten henvise til, en person, som har stærke overbevisninger og et fastlagt moralkodeks, vil blive en del af spøgerens liv i den nærmeste fremtid, eller at spørgeren selv har brug for disse egenskaber. Sværdenes konge er hæderlig og retfærdig, han ønsker altid at finde ud af, hvad der er retfærdigt og skaber lighed i livet.

Strenghed og heftighed i kombination med retfærdighed og medfølelse
Kongen er retfærdig og tro mod sine principper. Han ønsker retfærdighed og søger at skabe lighed i livet. Kongen har en skarp intuition for, hvad der er sandt og falsk. Han er upartisk og vil altid vælge sandhedens og retfærdighedens side også selv om det betyder konflikt eller kamp.

Kongen har magt over psyken og han styres ikke længere af tilfældige behov. Han evner at tænke strategisk og fremsynet og han gør derfor heller ikke noget uovervejet.

----------------------------------------------------------------------------------------

Sværdenes Konge er en autoritetsperson som holder på lov og orden. Han er beslutsom, men ikke reaktionær. Tværtimod. Han går gerne ind for nye ideer på bekostning af det gamle. Han er måske noget dominerende, men en glimrende rådgiver.

----------------

+ Mental smidighed, autoritet, selvstændighed, originalitet.

- Beregnethed, upålidelighed, skånselsløs, sadistisk.


[Bægre][Mønter] [ Stokke]  [ Hofkort]

 Bonde af sværd.  

Sværdenes Page - Ren tanke
En ung mand går i et vindblæst landskab. Han holder et sværd op foran sig men han kigger den anden vej, som vinden kommer fra.

Intelligens, ungdommelighed, en tilbøjelighed til sladder.

Pagens sværd er, som alle pagerne ( bønderne ) sædvanligvis forbundet med nogen eller noget i dets endnu ikke fuldt udviklede form. Pagen henviser til spæde begyndelser, og sværdenes page repræsentere en mulighed i området for anker og tænkeevne. På den positive front tyder han på en klar, original tænker, på den negative henviser han til sladder , eller en som spreder rygter.

Intelligens, ungdommelighed, en tilbøjelighed til sladder
Pagen indikerer en ny begyndelse på noget. Han har opsamlet en masse viden som han har brugt (sværdet) men han kigger en ny vej, han søger noget nyt. Pagen har lyst til at gå mod vinden, men egentligt er han på vej med vinden.

Der er en splittelse i dig, der er noget du mener du må gøre, men af bekvemmelighedsårsager følger du strømmen og gør som flertallet. Du skal turde vælge side, også selv om det betyder at der kommer modgang. Pagen er startskuddet til en ny begyndelse eller en ny epoke i dit liv.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Sværdenes Page er en årvågen herre med det store forkromede overblik, samt evnen til at finde ind til sagens kerne. Han er diplomatisk og klog og derfor en erfaren forhandler.

-----------------------------------------------------

+ Diplomatisk, årvågenhed, overblik, spionage, søvnløshed, udsættende meddelelse.

- Påtrængenhed, hævngerrige, frivolitet, uforberedte, forstillelse.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Es af sværd.  

Sværdenes Es - Nytænkning
En hånd fra skyerne holder et sværd. Sværdet er omkranset af en krone hvorpå der hænger sejrens palmegren og fredens olivengren. Sværdet holdes over et goldt bjerglandskab.

Det tveæggede sværd, der adskiller godt og ondt.

Es af sværd henviser til nye begyndelser, som måske ikke umiddelbart ser ud til at være lovende, dog kan det føre til en tilfredsstillende konklusion. Det indebærer mod og styrke selv i svære situationer. Konflikter er ofte nødvendige for at fremtvinge forandringer, og sædvanligvis opmuntrer de til søgen efter nye, positive løsninger

Det tveæggede sværd, der adskiller godt og ondt
Sværdenes es indikerer, som de andre esser en ny begyndelse. En ny tanke eller ide er dukket op, det vil kræve kamp at få den gennemført. Det kræver at du er modig og at du tør bruge din styrke for at vinde situationen. Der vil sikkert opstå konflikter, som tegn på at en forandring er undervejs. I konfliktsituationer tvinges man ofte til at finde nye positive løsninger på problemerne.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Sværdenes Es lyner af kraft og energi. Store beslutninger, erobringer og succes følger med aktiviteten. Det viser den højeste grad af alt.

-------------------

+  Erobring påbegyndelse, aktivitet, nedbrydning og genopbygning.

-          Destruktion, ukontrolleret vold, uretfærdighed, magtmisbrug.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 To sværd.  

To Sværd - Balance
En kvinde sidder på en stenbænk foran et hav. Hun er iført en hvid kjortel, har bind for øjnene og hun holder et sværd i hver hånd, armene ligger over kors. Bag hende ses en tiltagende måne.

Dødvande, ubeslutsomhed, modstand mod at vælge

Når de to sværd viser sig i et oplæg, kan det henvise til en blindgyde, men alligevel er der stor ulyst mod at bringe uorden i den balance, der hersker. Den konflikt, som oftest forbindes med to'erne  bliver undertrykt og det ender i et dødvande . imidlertid er det åbenbart, at den spænding der er forbundet med dette kort nødvendigvis må håndteres før eller siden.

Dødvande, ubeslutsomhed, modstand mod at vælge
Du føler dig trængt op i en krog, måske er du havnet i en blindgyde. Du er blændet og kan ikke se løsningen på et problem. Som altid skal der handling til for at løse konflikter, men her er tale om en handlingslammelse. Du kan udskyde løsningen endnu en stund, men før eller siden må du handle.

Det er godt at vende tanken indad for i meditativ balance at finde frem til den bedste løsning.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Sværd står for ubalance. Der er tegn på ubeslutsomhed og måske et dilemma. Dette giver en spændingstilstand.

------------------------

+ Ubeslutsomhed, stræben mod ligevægt, konformitet.

- Dobbelthed, illoyalitet, manglende selvkontrol


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Tre sværd.  

Tre Sværd - Sorg
Et hjerte gennemboret af tre sværd svæver under regnfulde skyer.

Den mørkeste time er altid lige før daggry.

De tre sværds billede er ikke særligt muntert, med det indikerer alligevel at en tid med oprydning i gamle konflikter er nødvendig og helsebringende for at udvikle og opmuntre nye metoder. Det tilbyder en følelse af perspektiv og visioner, som kan ses i et positivt lys oven på de mørke og svære tider - " den mørkeste time er alligevel før daggry "

Den mørkeste time er altid lige før daggry
Findes der en sorg i din fortid, som du endnu ikke har fået bearbejdet. Det er vigtigt at vi får givet slip og får tilgivet de mennesker, der i tidens løb sårer os. Regnen eller vandet omkring hjertet vasker det og renser dermed sårene. Prøv at tænke tilbage på gamle konflikter og løs dem der endnu tynger dit sind.

Renselsen og tilgivelsen er nødvendige for at vi kan vokse og komme videre med vores liv, indtil da må vi forblive nede.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

3 Sværd betyder sorg og adskillelse. Noget som må gå til grunde, for at noget andet kan opstå. Det koster tårer.

----------------------

+  Konflikt, destruktion , prøvelser, adskillelse på grund af ydre omstændigheder.

-          Mental fremmedgørelse, uenighed, sorg, tab


[Bægre][Mønter] [ Stokke]  [ Hofkort]

 Fire sværd.  

Fire Sværd - Fred
En ridder ligger på sin grav, under ham ligger et sværd, over ham hænger tre sværd, et peger mod hans pande, et mod hjertet og et mod solar pleksus. Over ham er også en smukt mosaikvindue.

Hvile og tilbagetrækning efter aktivitet, bedring.

De fire sværd henviser til behov for rekonvalescens, eller hvile efter en meget energisk eller konfliktfyldt periode. En stille tid med rolige overvejelser er nødvendig oven på hårdt arbejde eller en særlig krævende periode. Den naturlige cyklus med aktivitet og perioder med ro reflekteres af dette kort, hvor denne periode er hvilen og afslapningens tid.

Hvile og tilbagetrækning efter aktivitet, bedring
Giv slip på de destruktive tanker der tynger dig og gør dig handlingslammet. Tilbagetrækning og meditation er i perioder nødvendigt, for at rense sindet. Især efter en periode med mange konflikter eller megen modgang er det nødvendigt at trække sig tilbage og samle nye kræfter.

Efter døden kommer genopstandelsen. Når du er parat kan du igen træde ud i livet og deltage i det.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

4 Sværd giver mulighed for hvile og rekreation. Det er måske på tide at trække sig tilbage fra det hektiske liv og leve lidt afsondret et stykke tid.

--------------------------

+ Hvile, ensomhed, tilbagetrækning, forandring til det bedre.

-   Depression, eksil, social ustabilitet.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]


 Fem sværd.  

Fem Sværd - Nederlag
Forrest står en vinder med tre sværd, to i venstre og et i højre hånd. Han ser hen mod to tabere der står med ryggen til. Mellem ham og de to ligger to sværd på jorden. Bagved ses havet og forrevne skyer på himmelen.

Accept af begrænsninger, e behov for at arbejde inden for begrænsningerne.

Ved de fem sværd, må spørgeren se realistisk på sin egen position i øjnene og handle på den mest konstruktive måde i situationen, i stedet for blindt at forsøge at gennemtvinge et resultat, som givet ikke vil komme fungere. det er en tid, hvor begrænsninger og blokeringer må accepteres, før der kan ske nogen forandring.

Accept af begrænsninger, et behov for at arbejde inden for begrænsningerne
Du er tilbøjelig til at gennemtrumfe din vilje uanset resultatet. Du vil vinde for enhver pris uanset at du kommer til at tromle andre ned undervejs. I enhver situation er samarbejde og kompromiser at foretrække, men det er ikke din stil for tiden.

Du må se din egen situation i øjnene og give slip på begrænsninger og blokeringer. Forandringer er nødvendige.

 

---------------------------------------------------------------

5 Sværd viser et vanærende nederlag. En kamp som er vundet ved uhæderlige midler og som taberen må finde sig i, selvom stoltheden derved får sig et ordentligt knæk. Er du vinderen eller taberen?

---------------------

+ Nederlag, vanære, kujoneri, nødvendigheden af at acceptere det uundgåelige.

-  Svaghed, ubeslutsomhed, tom sejr, sorg.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Seks sværd.  

Seks Sværd - Fremadrettet sind
En tilhyllet kvinde og et barn sidder i en båd som stages frem af en mand. Foran de tre er seks sværd stukket ned i båden. Vandet på højre side af båden er uroligt mens det er mere roligt på venstre side.

At forlade det omskiftelige og bevæge sig mod roligere tider.

Dette kort betyder at man flytter sig fra bekymrende tider mod noget mere tilfredsstillende. den kan tyde på en bogstavelig flytning, om der så er tale om omgivelserne, bolig eller land, eller det kan indikere at rejsen er en indre rejse, hvor man fjerner sig fra negative og destruktive tankemønstre og søger mod noget mere optimistisk og håbefuldt.

At forlade det omskiftelige og bevæge sig mod roligere tider
Du er på vej væk fra bekymringer og oprørte vande. Du har været igennem en svær periode med mange konflikter og hårdt arbejde, måske har du mistet et menneske i din nærhed, men nu går det mod lysere tider.

Kortet kan betyde at du flytter eller drager ud på en rejse, hvor du fjerner dig fra de destruktive og bekymrende tanker du har haft.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

6 Sværd sigter til en rejse, måske en rejse væk fra farer og besvær. En lysere tid er i sigte. Det kan også godt være usigten til en løsning.

---------------------

+ Løsning i sigte, rejse, ingen umiddelbar fare.

- Forbliven på stedet, ingen løsning i sigte. Forslag om romantiske affære.


[Bægre][Mønter] [ Stokke]  [ Hofkort]

 Syv sværd.  

Syv Sværd - Formålsløshed
En mand har stjålet fem sværd uden for nogle turneringstelte, han er på vej hurtigt væk mens han kigger sig tilbage. Foran teltene står stadig to sværd.

Et  behov for diplomati og takt.

Dette kort med syv sværd henviser til en situation i spørgerens liv som kræver, at han eller hun anvender mental energi på en klog og forsigtig måde. Dette kort tyder på, at tiden ikke er den rigtige til at fare aggressivt frem med konfronterende standpunkter; i stedet skal der benyttes takt, diplomati, selv udflugter kan blive nødvendige - det er klogt at holde kortene tæt til kroppen.

Et behov for diplomati og takt
Du er oppe imod en overmagt, så det er nødvendigt at udnytte charme, diplomati og størst mulig takt for at komme godt igennem situationen. Hold kortene tæt til kroppen og sørg for at finde allierede bland "fjenden".

Det er ikke tid til at fare aggressivt frem, vær afventende og tænk situationen grundigt igennem før du handler. Måske er det endda nødvendigt med udflugter.

 

------------------------------------------

7 Sværd viser at der er lusk og list i farvandet. Lusk fordi en eller anden prøver på at stikke af fra sit ansvar for en uhæderlig gerning og list fordi det viser at en fjende kan rammes ved at finde hans ømmeste sted.

--------------------

+  Flugt fra konsekvenser, utilfredshed, en plan kan fejle.

- Manglende smidighed, opfyldt ønske, tilbageholdenhed.


[Bægre][Mønter] [ Stokke]  [ Hofkort]

 Otte sværd.  

Otte Sværd - Forstyrrelse
En kvinde i rød kjortel står bagbundet og med bind for øjnene bland otte sværd, der er plantet i den fugtige jord. Bag sværdene er der en klippe med en fæstning på toppen.

Frygt for at forlade en begrænsende situation.

Otte sværd henviser til en situation, hvor spørgeren føler sig fastlåst. Han eller hun står måske over for nogle svære valg eller føler sig måske bange for at fjerne sig bort fra en ulykkelig eller begrænsende situation, selv om det er inden for personens magt at gøre det. på den positive side kan dette kort tolkes, som at man vil få et tegn om, hvorledes man skal komme ud af kniben

Frygt for at forlade en begrænsende situation
Du er handlingslammet og blind og kan ikke se løsningen på den situation du er havnet i. Du føler dig begrænset men har svært ved at bryde ud eller vælge den begrænsende situation fra til fordel for den ukendte frihed. Du er i en valgsituation hvor det er uhyre vanskeligt at vælge, det er sådan en pest eller kolera valgsituation.

Kortet viser også at der er en vej ud af situationen. Du skal blot bevæge dig en smule og de begrænsende bånd vil falde til jorden, når de og øjenbindet er væk kan du se, at du blot skal gå fremad for at komme væk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Sværd fortæller at du måske føler dig spærret inde af omgivelsernes restriktioner og begrænsninger. Du kan godt selv afhjælpe situationen, men du handle selv, ingen hjælper dig. Er du udsat for censur?

---------------------------

+  Restriktioner, vanskeligheder, censur, snævre omgivelser, bundet af ubeslutsomhed.

-  Depression, frustration , impulsiv natur, arbejde uden løn.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Ni sværd.  

Ni Sværd - Bedrag
En ulykkelig person sidder på et leje, over sig har han et tæppe med røde roser og stjernetegn. Over ham hænger ni sværd på en sort væg.

En vision om undergang, som ikke nødvendigvis svarer til kendsgerningerne.

Med kortet Ni sværd antydes set at spørgeren kan være overvældet af indre tvivl og frygt, som ikke nødvendigvis har noget med den materielle virkelighed at gøre. Lidelsen og sorgen eksisterer i spørgerens sind og selv om dette kan være meget kvalfuldt, er der ingen ydre grund hertil. De indre bekymringer bør dog tages alvorligt og forstås.

En vision om undergang som ikke nødvendigvis svarer til kendsgerningerne
I tankerne er du overvældet af sorg og frygt over noget, som måske ikke engang eksisterer i virkeligheden. Lidelsen findes udelukkende i dit eget sind. Giv slip på de bekymringer og den frygt der tynger og begrænser dig. Måske har du brug for hjælp for at få bearbejdet de situationer fra fortiden, som er skyld i dine negative tanker. Tag dig selv alvorligt og gør noget ved det.

De ni sværd kan også betyde, at du er blevet dybt skuffet over at det du troede på alligevel ikke holdt stik. Der er ingen grund til at græde over spildt mælk, accepter det skete så kan du komme videre.

 

---------------------

9 Sværd er det rene mareridt. Der er udsigt til skuffelser, skandale, tab, bedrag, ensomhed, sorg, desperation, elendighed, lidelser, smerte, håbløshed og alverdens ulykker og fortræd!

--------------------------------------------------------

+ Lidelse, tab, bedrag, skandale, skuffelse, inaktivitet.

-  Tvivl, mistænkeliggørelse, begrundet frygt, udelukkelse af hjælp.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]

 Ti sværd.  

Ti Sværd - Ødelæggelse
En mand ligger død gennemboret af ti sværd der er stukket ind i ryggen af ham. Bag ham truer en sort himmel, men solen kan ses gennem skyerne i horisonten.

En uundgåelig slutning med løfter om nye begyndelser.

De ti sværd viser at noget er forbi. Hvad det helt konkret er kan ikke udledes af kortet. Det kan have forbindelse til partnerskab eller forhold, et barn flytter hjemmefra, at man forlader et job, flytter - det er et åbent spørgsmål. Men når noget ender, er det noget nyt på vej.

En uundgåelig slutning med løfter om nye begyndelser
Noget er helt og uigenkaldeligt slut. Det kan have forbindelse med et parforhold, et arbejde, et barn der flytter hjemmefra, en forældre der dør, et begrænsende tankemønster, gamle vaner osv. Det er ofte smertefuldt når noget slutter, men det gode er, at der altid vinker noget spændende og nyt i horisonten.

Se på dit liv, hvor er der forhold der ikke længe fungerer for dig og som kun giver dig sorg og negative oplevelser. Giv slip på dem, når du har gjort det er det tid til en ny begyndelse.

 

----------------------------------------------------------------------------------

10 Sværd. Så er det slut. Alt er tabt. Bunden er nået. Alle illusioner er væk. Nu kan det kun gå fremad - men det er jo også en glimrende udgangsposition.

------------------------------------

+  Isolation, destruktion, sorg, smerte, en tabt kamp.

- Midlertidig lettelse, overvinden af onde kræfter.


[Bægre][Mønter] [ Stokke] [ Hofkort]